Transport

Microeconomix posiada dobrą znajomość problematyki sektora transportu, bez względu na to, czy chodzi o transport drogowy, kolejowy, morski, czy też lotniczy.

Nasz zespół doradzał swoim klientom w ramach sporów prowadzonych przed urzędami antymonopolowymi, dotyczących, przykładowo, domniemanych praktyk cen drapieżnych w przemyśle kolejowym, nadużycia pozycji dominującej przez przewoźnika lotniczego czy też wymiany informacji w transporcie morskim.

Doradzamy również naszym klientom w sprawach z zakresu pomocy państwowej w sektorze lądowego transportu publicznego, czy też lotnisk.

Nasze doświadczenie z zakresu regulacji sektorowej jest często wykorzystywane do sektora kolejowego, w takich kwestiach jak zagęszczenie ruchu w transporcie czy też alokacji wspólnych kosztów. 

< Sektory