Telekomunikacja

Microeconomix posiada duże doświadczeniem na rynku telekomunikacyjnym, zarówno w ramach spraw sądowych, jak i kwestii dotyczących regulacji sektorowych.

Nasz zespół wspiera działania dużych operatów telekomunikacyjnych w ramach ich strategii obronnej przed urzędami antymonopolowymi czy też sądami handlowymi. Doradzaliśmy, przykładowo, w sprawach dotyczących wyłącznej dystrybucji telefonów iPhone, skutków domniemanej wymiany informacji pomiędzy operatorami telefonii mobilnej czy też praktyk zaniżania marż w ramach transmisji danych.

Nasze doświadczenie w zakresie regulacji sektora telekomunikacyjnego obejmuje sprawy dotyczące reguł podziału kosztów światłowodów, wyceny usługi powszechnej czy też udzielenia licencji WiMax.

Naszą działalność z zakresu doradztwa ekonomicznego dla sektora telekomunikacyjnego rozwijamy również w Afryce. W tym zakresie, przeprowadziliśmy szereg spraw przed krajowymi branżowymi organami regulacyjnymi, w tym na temat mechanizmów przyznania nowych licencji oraz ich wyceny.

< Sektory