Sektory

Microeconomix oferuje doradztwo ekonomiczne dla wszystkich sektorów gospodarczych.  Potrafimy w szybki sposób powiązać cechy charakterystyczne danego sektora z odpowiednimi pojęciami w teorii ekonomii. 

Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie skierowanym do sektorów regulowanych (takich jak np. sektor energetyczny, sektor telekomunikacyjny, sektor transportowy) oraz innych sektorów gospodarczych (takich jak np. sektor rolno-spożywczy, sektor handlu detalicznego, przemysł farmaceutyczny).