Regulacja

Microeconomix pomaga przedsiębiorstwom podlegającym regulacji w formułowaniu strategii oraz prowadzeniu negocjacji z organami regulacyjnymi.

Nasz zespół stosuje narzędzia analizy ekonomicznej w celu dokonywania oceny skutków rozporządzeń regulacyjnych, przewidywania ich wpływu i wskazania odpowiednich rozwiązań.

Nasi ekonomiści są również angażowani w sprawach dotyczących regulacji i procedurach arbitrażowych, w celu wzmacniania strategii prawnych naszych klientów poprzez dostarczanie solidnej i przekonującej argumentacji ekonomicznej.

< Obszary specjalizacji