< Publikacje

Utrudnianie dostępu do rynku jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na pobieraniu opłat półkowych podlegająca każdorazowemu badaniu

Grudzień 2016

IKAR 2016, nr 7(5), wspólnie z Joanną Affre and Piotrem Skołubowiczem

Artykuł dotyczy sposobów badania, kiedy dochodzi do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Autorzy opisują różne poglądy dotyczące znaczenia „utrudniania dostępu do rynku” w tym przepisie i opowiadają się za koncepcją, że sformułowanie to należy rozumieć jako jedną z przesłanek wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji. Wskazują również, dlaczego przesłanka ta powinna podlegać każdorazowemu badaniu w toku postępowania przed sądem. W dalszej części artykułu autorzy opisują, jak, odwołując się do nauk ekonomicznych, można badać czy w konkretnym przypadku doszło do utrudnienia dostępu do rynku.

Pobierz dokument