< Publikacje

Szacowanie szkód powodowanych przez zmowy przetargowe

Wrzesień 2016

IKAR

Niniejszy artykuł przedstawia poszczególne etapy oraz metody szacowania strat wynikłych z istnienia zmowy przetargowej. W pierwszej kolejności przedstawiono znaczenie oraz istotę opracowania scenariusza alternatywnego opisującego sytuację, jaka miałaby miejsce, gdyby do zmowy nie doszło.
 
Następnie przedstawiono techniczne oraz praktyczne aspekty stosowania poszczególnych metod szacowania strat. Omówiono metody porównawcze, analizę kosztów oraz metody symulacyjne. Opisowi poszczególnych metod towarzyszą przykłady ich stosowania. 
 
Wreszcie pokrótce omówiono względy praktyczne związane z wyborem odpowiedniej metody spośród wachlarza dostępnych metod pod kątem dostępności odpowiednich danych oraz weryfikacji wiarygodności przyjętych założeń.
 
Pobierz dokument