< Publikacje

Private enforcement – jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami – uzasadnienie prawne i ekonomiczne

Listopad 2016

Seminarium zorganizowane wspólnie z kancelarią BSJP w Konfederacji Lewiatan

Joanna Piechucka wystąpiła na seminarium  „Private enforcement – jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami – uzasadnienie prawne i ekonomiczne”, zorganizowanym wspólnie z kancelarią BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k. w dniu 26 października 2016 r.

W ramach swojego wystąpienia Joanna przedstawiła wykorzystanie analizy ekonomicznej do uzasadnienia roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i obrony przed takimi roszczeniami. W szczególnosci omówiła istotę podejścia ekonomicznego oraz metody ekonomiczne stosowane w praktyce do szacowania szkód.

Opis zastosowania metod został uzupełniony praktycznymi przykładami zastosowania analiz ekonomicznych (1) dla uzasadnienia i udowodnienia roszczeń za naruszenie prawa konkurencji oraz (2) dla obrony przed roszczeniami za naruszenie prawa konkurencji.  

Pobierz dokument