< Publikacje

Metody ustalania podejrzenia istnienia zmowy przetargowej

Grudzień 2016

IKAR 2016, nr 7(5)

Niniejszy artykuł przedstawia metody ekonomiczne ustalania podejrzenia istnienia zmowy przetargowej oparte na dwustopniowej procedurze. W pierwszej kolejności przedstawiono podejście strukturalne polegające na identyfikacji rynków, na których wystąpienie zmowy przetargowej jest bardziej prawdopodobne, a zatem powinny być objęte szczególną uwagą.

W drugiej kolejności omówiono podejście behawioralne, które polega na zastosowaniu narzędzi ekonomicznych w celu zidentyfikowania podejrzanych zachowań związanych ze zmową przetargową, jej uczestników oraz czasu jej trwania. W ramach tego podejścia omówiono narzędzia służące do identyfikacji podejrzanych zachowań, analizę wariancji cen, metody badania związku pomiędzy kosztami a ofertami przetargowymi oraz metody badania związku pomiędzy ofertami przetargowymi.

Wreszcie omówiono zakres, w jakim metody ekonomiczne mogą zostać zastosowane w praktyce przez urzędy antymonopolowe do wykrywania zmów przetargowych.

Pobierz dokument