< Publikacje

Analiza korelacji cen – zastosowanie do wyznaczania rynków właściwych

Sierpień 2016

Niniejszy artykuł został opublikowany w książce pt. „Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne”, która prezentuje dorobek międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w październiku 2015 r. wspólnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).
 
Niniejszy artykuł omawia zastosowanie analizy korelacji cen w decyzjach Komisji Europejskiej i przedstawia wnioski z nich płynące. W pierwszej kolejności artykuł przedstawia techniczne aspekty zastosowania analizy korelacji cen do wyznaczania rynku właściwego. W szczególności omawia potencjalne problemy, jakie moga się pojawić przy jej zastosowaniu oraz jakie można podjąć kroki, aby im zaradzić. Nakreśla przy tym jakie dane potrzebne są do wykonania analizy. 
 
W drugiej kolejności, omawia przykłady praktycznego zastosowania analizy korelacji cen do wyznaczania rynku właściwego w decyzjach Komisji Europejskiej. Analiza niedawnych decyzji Komisji Europejskiej pozwala wyciągnąć wnioski, co do prawidłowego zastosowania omawianej metody. 
 
Pobierz dokument