< Publikacje

Analiza korelacji cen – zastosowanie do wyznaczania rynków właściwych

Październik 2015

Konferencja ekonomiczna UOKiK i CARS

Joanna Piechucka wygłosiła prezentację na konferencji „Ekonomia ochrony konkurencji”, zorganizowanej przez CARS oraz UOKiK w dniu 14 października 2015 r. w Warszawie. Prezentacja dotyczyła praktycznych aspektów zastosowania analizy korelacji cen do wyznaczania rynków właściwych. Omówiono również przykładowe decyzje Komisji Europejskiej wykorzystujących tę metodę. 

Pobierz dokument