Obszary specjalizacji

Microeconomix wspiera swoich klientów i ich reprezentantów prawnych, dostarczając im doradztwa ekonomicznego opartego na mikroekonomii stosowanej oraz najbardziej zaawansowanych metod ekonometrycznych.

Nasza działalność dotyczy szerokiej tematyki. Nasze podejście polega na:

  • Wykorzystaniu narzędzi analizy ekonomicznej do oceny skutków danych praktyk czy decyzji,
  • Zastosowaniu narzędzi analizy ilościowej i ekonometrycznej w celu wyjaśnienia zaobserwowanych faktów empirycznych i danych rynkowych,
  • Sporządzeniu raportów łączących w sobie rzetelność i dokładność, cechujące podejście akademickie oraz jasność i pedagogikę, wymaganą od dokumentów skierowanych do odbiorców spoza środowisk ekonomicznych.

Dokładność, kreatywność i jasność przekazu to jedne z wielu cech naszego zespołu, których analizy są pomocnym dodatkiem do analiz prawniczych i strategicznych planów przedsiębiorstw.