Sidy Diop

Wiceprezes

+33 1 55 61 58 81

Sidy Diop jest doktorem Nauk Ekonomicznych z paryskiej École  des  Mines. Dołączył do Microeconomix we wrześniu 2013 roku. Jako specjalista z dziedziny ekonomii i finansów bierze udział w różnorodnych projektach o charakterze międzynarodowym. Doradza w sprawach dotyczących arbitrażu międzynarodowego, regulacji rynków sieciowych oraz inwestycji w krajach rozwijających się.  

Zanim dołączył do Microeconomix pracował dla Islamskiego Banku Rozwoju oraz francuskiego Urzędu ds. Regulacji Komunikacji  Elektronicznych  i  Poczt.

 

Publikacje Sidy Diop < Nasz zespół