Nathalie Daley

Wiceprezes

+33 1 55 61 58 68

Nathalie jest doktorem Nauk Ekonomicznych z paryskiej École  des  Mines. Napisała pracę doktorską na temat wpływu barier wejścia na konkurencję w sektorze bankowym.

Dołączyła do Microeconomix w listopadzie 2006 roku. Wcześniej była konsultantem specjalizującym się w sektorze bankowym w Eurogroup. W ramach pracy dla Microeconomix, była zaangażowana w różnych sprawach dotyczących analizy warunków konkurencji, analizy stosowanych praktyk cenowych oraz analizy relacji dostawca-klient. Wykładała też w paryskiej École des Mines.

 

Publikacje Nathalie Daley < Nasz zespół