Ignacio Inoa

Ekonometryk

+33 1 55 61 57 30

Ignacio Inoa dołączył do Microeconomix w 2015 roku, gdzie pracuje jako ekonometryk oraz data scientist. Wcześniej obronił tytuł doktora nauk ekonomicznych na Université de Cergy-Pontoise. Posiada również tytuły magistra z Université de Cergy-Pontoise oraz Toulouse School of Economics.

Ignacio wspiera naszą praktykę analizy danych. Zanim dołączył do zespołu Microeconomix zdobył doświadczenie w firmie doradczej, gdzie pracował przy projektach ekonometrycznych dot. pomiaru nastawienia inwestorów do ryzyka.

W ramach swoich prac naukowych brał udział w wielu projektach dot. modelowania wyborów lokalizacji gospodarstw domowych przy wykorzystaniu wielomianowych zagnieżdżonych modeli logistycznych. Uczestniczył również w projektach badawczych na temat mobilności gospodarstw domowych przeprowadzonych na rzecz PREDIT et l’ADEME, Komisji Europejskiej czy też Société du Grand Paris.

 

Publikacje Ignacio Inoa < Nasz zespół