Gildas de Muizon

Partner i Dyrektor Zarządzający

+33 1 55 61 58 80

Gildas jest inżynierem lądowym z paryskiej École  des  Mines  oraz  doktorem Nauk Ekonomicznych. Jest zwierzchnikiem zespołu starszych ekonomistów i ekonometryków, zapewnia koordynację między pracami w zakresie ekonomii a prawnymi i strategicznymi aspektami prowadzonych spraw.

Zdobył on szerokie doświadczenie w dziedzinie analizy ekonomicznej stosowanej w postępowaniach prawnych, w szczególności tych, które wiążą się z prawem konkurencji.

Został zaangażowany przez wielu klientów w sprawach przed urzędami antymonopolowymi dotyczących zgłaszania projektu koncentracji, nadużywania dominującej pozycji i porozumień.

Publikacje Gildas de Muizon < Nasz zespół