Strony

François Lévêque

Partner Założyciel

+33 1 40 51 91 73

Francois jest profesorem ekonomii na francuskiej MinesParisTech. Założył Microeconomix w 2002 roku. Zapewnia wiedzę ekspercką w kompleksowych sprawach prowadzonych przez europejskie urzędy antymonopolowe.

Wykłada ekonomię przemysłową na MinesParisTech i kieruje wydziałem prawa i ekonomii przemysłowej.

Jego zainteresowania badawcze obejmują m. in. analizę ekonomiczną prawa, ekonomię własności intelektualnej i energetykę.

Publikacje François Lévêque < Nasz zespół