• François Lévêque

  Partner Założyciel

  +33 1 40 51 91 73

  Francois jest profesorem ekonomii na francuskiej MinesParisTech. Założył Microeconomix w 2002 roku. Zapewnia wiedzę ekspercką w kompleksowych sprawach prowadzonych przez europejskie urzędy antymonopolowe.

  Wykłada ekonomię przemysłową na MinesParisTech i kieruje wydziałem prawa i ekonomii przemysłowej.

  Jego zainteresowania badawcze obejmują m. in. analizę ekonomiczną prawa, ekonomię własności intelektualnej i energetykę.

  Publikacje François Lévêque < Nasz zespół
 • Gildas de Muizon

  Partner i Dyrektor Zarządzający

  +33 1 55 61 58 80

  Gildas jest inżynierem lądowym z paryskiej École  des  Mines  oraz  doktorem Nauk Ekonomicznych. Jest zwierzchnikiem zespołu starszych ekonomistów i ekonometryków, zapewnia koordynację między pracami w zakresie ekonomii a prawnymi i strategicznymi aspektami prowadzonych spraw.

  Zdobył on szerokie doświadczenie w dziedzinie analizy ekonomicznej stosowanej w postępowaniach prawnych, w szczególności tych, które wiążą się z prawem konkurencji.

  Został zaangażowany przez wielu klientów w sprawach przed urzędami antymonopolowymi dotyczących zgłaszania projektu koncentracji, nadużywania dominującej pozycji i porozumień.

  Publikacje Gildas de Muizon < Nasz zespół

Partnerzy

1100
François Lévêque
Partner Założyciel
1098
Gildas de Muizon
Partner i Dyrektor Zarządzający