• François Lévêque

  Partner Założyciel

  +33 1 40 51 91 73

  Francois jest profesorem ekonomii na francuskiej MinesParisTech. Założył Microeconomix w 2002 roku. Zapewnia wiedzę ekspercką w kompleksowych sprawach prowadzonych przez europejskie urzędy antymonopolowe.

  Wykłada ekonomię przemysłową na MinesParisTech i kieruje wydziałem prawa i ekonomii przemysłowej.

  Jego zainteresowania badawcze obejmują m. in. analizę ekonomiczną prawa, ekonomię własności intelektualnej i energetykę.

  Publikacje François Lévêque < Nasz zespół
 • Gildas de Muizon

  Partner i Dyrektor Zarządzający

  +33 1 55 61 58 80

  Gildas jest inżynierem lądowym z paryskiej École  des  Mines  oraz  doktorem Nauk Ekonomicznych. Jest zwierzchnikiem zespołu starszych ekonomistów i ekonometryków, zapewnia koordynację między pracami w zakresie ekonomii a prawnymi i strategicznymi aspektami prowadzonych spraw.

  Zdobył on szerokie doświadczenie w dziedzinie analizy ekonomicznej stosowanej w postępowaniach prawnych, w szczególności tych, które wiążą się z prawem konkurencji.

  Został zaangażowany przez wielu klientów w sprawach przed urzędami antymonopolowymi dotyczących zgłaszania projektu koncentracji, nadużywania dominującej pozycji i porozumień.

  Publikacje Gildas de Muizon < Nasz zespół
 • Nathalie Daley

  Wiceprezes

  +33 1 55 61 58 68

  Nathalie jest doktorem Nauk Ekonomicznych z paryskiej École  des  Mines. Napisała pracę doktorską na temat wpływu barier wejścia na konkurencję w sektorze bankowym.

  Dołączyła do Microeconomix w listopadzie 2006 roku. Wcześniej była konsultantem specjalizującym się w sektorze bankowym w Eurogroup. W ramach pracy dla Microeconomix, była zaangażowana w różnych sprawach dotyczących analizy warunków konkurencji, analizy stosowanych praktyk cenowych oraz analizy relacji dostawca-klient. Wykładała też w paryskiej École des Mines.

   

  Publikacje Nathalie Daley < Nasz zespół
 • Olivier Sautel

  Wiceprezes

  +33 155 61 58 84

  Olivier dołączył do Microeconomix we wrześniu 2007 roku. Bierze udział w sprawach prowadzonych przez praktykę Konkurencji. Specjalizuje się w szacowaniu szkód. Obronił tytuł doktora na Uniwersytecie Nicejskim.

   

   

  Publikacje Olivier Sautel < Nasz zespół
 • Marta Stryszowska

  Wiceprezes

  +33 1 55 61 58 69

  Marta dołączyła do Microeconomix w 2008 roku. Wcześniej obroniła tytułu doktora na Uniwersytecie w Tilburgu oraz pracowała na stanowisku konsultanta w praktyce Konkurencji Bates White.

  Doradza w sprawach dotyczących prawa ochrony konkurencji (połączeniach, nadużyciach pozycji dominującej, porozumieniach i występowaniach o odszkodowanie).

  Publikacje Marta Stryszowska < Nasz zespół
 • Ignacio Inoa

  Ekonometryk

  +33 1 55 61 57 30

  Ignacio Inoa dołączył do Microeconomix w 2015 roku, gdzie pracuje jako ekonometryk oraz data scientist. Wcześniej obronił tytuł doktora nauk ekonomicznych na Université de Cergy-Pontoise. Posiada również tytuły magistra z Université de Cergy-Pontoise oraz Toulouse School of Economics.

  Ignacio wspiera naszą praktykę analizy danych. Zanim dołączył do zespołu Microeconomix zdobył doświadczenie w firmie doradczej, gdzie pracował przy projektach ekonometrycznych dot. pomiaru nastawienia inwestorów do ryzyka.

  W ramach swoich prac naukowych brał udział w wielu projektach dot. modelowania wyborów lokalizacji gospodarstw domowych przy wykorzystaniu wielomianowych zagnieżdżonych modeli logistycznych. Uczestniczył również w projektach badawczych na temat mobilności gospodarstw domowych przeprowadzonych na rzecz PREDIT et l’ADEME, Komisji Europejskiej czy też Société du Grand Paris.

   

  Publikacje Ignacio Inoa < Nasz zespół
 • Emmanuel Frot

  Wiceprezes

  +33 55 61 58 82

  Emmanuel dołączył do Microeconomix we wrześniu 2010 roku. Posiada tytuł doktora z London School of Economics. Był pracownikiem naukowym na Stockholm School of Economics.

  Specjalizuje się w metodach ilościowych, które stosuje w sprawach z dziedziny prawa konkurencji oraz w zagadnieniach dotyczących rynków energetycznych.

  Publikacje Emmanuel Frot < Nasz zespół
 • Sidy Diop

  Wiceprezes

  +33 1 55 61 58 81

  Sidy Diop jest doktorem Nauk Ekonomicznych z paryskiej École  des  Mines. Dołączył do Microeconomix we wrześniu 2013 roku. Jako specjalista z dziedziny ekonomii i finansów bierze udział w różnorodnych projektach o charakterze międzynarodowym. Doradza w sprawach dotyczących arbitrażu międzynarodowego, regulacji rynków sieciowych oraz inwestycji w krajach rozwijających się.  

  Zanim dołączył do Microeconomix pracował dla Islamskiego Banku Rozwoju oraz francuskiego Urzędu ds. Regulacji Komunikacji  Elektronicznych  i  Poczt.

   

  Publikacje Sidy Diop < Nasz zespół
 • Ariane Charpin

  Ekonomista

  +33 155 61 58 27

  Ariane dołączyła do Microeconomix w styczniu 2012. Jest głównie angażowana w sprawach prowadzonych przez praktykę Ekonometrii.

  Publikacje Ariane Charpin < Nasz zespół
 • Sébastien Douguet

  Ekonomista

  +33 1 55 61 58 28

  Sébastien Douguet ma tytuł magistra z École  des  Mines. Jest specjalistą ds. analiz rynku energii.

  We wrześniu 2012 roku dołączył do Microeconomix. Pracuje głównie dla praktyki Energii.

  Publikacje Sébastien Douguet < Nasz zespół
 • Joanna Piechucka

  Ekonomista

  +33 1 55 61 57 31

  Joanna Piechucka dołączyła do zespołu Microeconomix w listopadzie 2013 roku. Wcześniej ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej oraz na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

  Joanna pracuje głównie w ramach praktyki Ekonometrii. We współpracy z Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne oraz Paris School of Economics przygotowuje pracę doktorską na temat przetargów publicznych, wykorzystując badania empiryczne do ich analizy.

  Publikacje Joanna Piechucka < Nasz zespół
 • Nicolas Hary

  Ekonomista

  +33 55 61 57 29

  Nicolas Hary ukończył studia inżynierskie na Supélec oraz otrzymał tytuł magistra na Uniwersytecie Paris-Sud.

  Dołączył do ekipy Microeconomix w październiku 2013 roku.  Wykonuje głównie prace dla praktyki Energii.

  We współpracy z École  des  Mines pracuje również nad pracą doktorską. Jego badania naukowe dotyczą modelowania rynków energii elektrycznej.

  Publikacje Nicolas Hary < Nasz zespół
 • Angela Muñoz

  Ekonomista

  +33 1 55 61 57 31

  Angela ma tytuł magistra z Toulouse School of Economics. Dołączyła do ekipy Microeconomix w listopadzie 2013 roku. Wykonuje głównie prace dla praktyki Konkurencji.

  Publikacje Angela Muñoz < Nasz zespół
 • Ahmed Ousman Abani

  Ekonomista

  +33 1 55 61 57 48

  Ahmed dołączył do Microeconomix w 2014 roku. Posiada tytuł inżyniera z Supélec oraz tytuł magistra z IREN.

  Ahmed pracuje w praktyce Energii. Jego główny obszar specjalizacji to modelizacja rynków elektrycznych.

  We współpracy z ośrodkiem gospodarki przemysłowej Mines ParisTech, przygotowuje pracę doktorską. Jego badania naukowe dotyczą modelowania rynków elektrycznych.

  Publikacje Ahmed Ousman Abani < Nasz zespół
 • Matthieu Lapeyre

  Ekonomista

  +33 1 55 61 57 47

  Matthieu dołączył do Microeconomix w 2015 roku. Wcześniej ukończył studia magisterskie w prestiżowej Toulouse School of Economics.

  Matthieu specjalizuje się głównie w analizach ekonomicznych stosowanych w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji (połączeniach, nadużyciach pozycji dominującej, porozumieniach i występowaniach o odszkodowanie).

   

  Publikacje Matthieu Lapeyre < Nasz zespół

Partnerzy

1100
François Lévêque
Partner Założyciel
1098
Gildas de Muizon
Partner i Dyrektor Zarządzający

Wiceprezesi

1101
Nathalie Daley
Wiceprezes
1103
Olivier Sautel
Wiceprezes
1102
Marta Stryszowska
Wiceprezes
1106
Emmanuel Frot
Wiceprezes
1351
Sidy Diop
Wiceprezes

Ekonomiści

1627
Ignacio Inoa
Ekonometryk
1107
Ariane Charpin
Ekonomista
1352
Sébastien Douguet
Ekonomista
1353
Joanna Piechucka
Ekonomista
1355
Nicolas Hary
Ekonomista
1356
Angela Muñoz
Ekonomista
1551
Ahmed Ousman Abani
Ekonomista
1626
Matthieu Lapeyre
Ekonomista