Konkurencja

Microeconomix wspiera strategie prawne swoich klientów dostarczając im mocnej argumentacji ekonomicznej.

Nasz zespół współpracuje ściśle z prawnikami z zakresu prawa konkurencji w celu wzmocnienia obrony interesów dużych przedsiębiorstw, a także małych i średnich firm. Nasze zespół ma doświadczenie w prowadzeniu dyskusji technicznej z urzędami antymonopolowymi i z ekonomistami przeciwnych stron.

Nasza znajomość najbardziej zaawansowanych narzędzi teorii ekonomii i technik ekonometrycznych pozwala nam na stworzenie przekonującej argumentacji. Wnioski płynące z naszych analiz przedstawiamy w sposób zrozumiały, mając zawsze na uwadze wymóg uczciwości intelektualnej i rygoru metodologicznego.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie zarówno z zakresu postępowań antymonopolowych (porozumienia ograniczające konkurencję, nadużycia pozycji dominującej), jak i wsparcia w procesie zgłoszenia zamiaru koncentracji. Przeprowadzamy również analizy rynku oraz audyty konkurencyjne. W tym zakresie, Microeconomix pomaga klientom w identyfikowaniu praktyk, które mogłyby zostać uznane za antykonkurencyjne, oraz w podejmowaniu odpowiednich działań w celu ograniczenia ryzyka postępowania wyjaśniającego.

Downloadable booklet

Broszura
Konkurencja

< Obszary specjalizacji