Francja

Od swojego powstania w 2002 roku, Microeconomix zrealizowała kilkaset spraw z zakresu doradztwa ekonomicznego dla różnorodnych klientów we Francji.

Nasz zespół był zaangażowany w wielu sporach i postępowaniach sądowych przed urzędem antymonopolowym, branżowymi urzędami regulacyjnymi, sądami handlowymi, sądami apelacyjnymi, czy też sądem kasacyjnym.

< Globalny zasięg