Europa

Microeconomix doradza regularnie w ramach spraw toczonych przed Komisją Europejską, w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów (porozumienia ograniczające konkurencję, nadużycie pozycji dominującej, pomoc publiczna) czy też w sprawach dotyczących zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Nasz zespół występuje również przed sądami krajowymi. Wyniki naszej pracy przedstawiliśmy przed luksemburskim urzędem antymonopolowym, urzędami holenderskimi (ACM, ex NMa), niemieckimi (Bundeskartellamt) oraz polskimi (UOKiK).

< Globalny zasięg