Energia

Microeconomix rozumie kompleksowe funkcjonowanie rynków energetycznych. Naszą fachowość zawdzięczamy zespołowi konsultantów będących zarówno inżynierami, jak i doktorami nauk ekonomicznych. Osoby te posiadają dogłębną wiedzę na temat specyfiki technicznej i mechanizmów ekonomicznych charakteryzujących branżę energetyczną.

Praktyka Energii, utworzona jesienią 2009 roku, wychodzi naprzeciw potrzebom naszych klientów, którzy pragną być informowani o szybko zmieniających się rynkach energetycznych, kwestiach regulacyjnych i nowych zagrożeniach z nimi związanych.

Łącząc dokładność narzędzi analizy ekonomicznej z możliwościami modeli ilościowych, nasz zespół dostarcza klientom znaczącą wartość dodaną, dzięki oryginalnemu podejściu do otrzymywanych zleceń.

< Sektory