Dystrybucja

Microeconomix posiada doświadczenie w sektorze sprzedaży detalicznej przede wszystkim w ramach spraw dotyczących zaawansowanej analizy danych.

Z jednej strony, nasz zespół angażowany jest w sprawy z zakresu geomarketingu: oszacowanie spodziewanej sprzedaży punktu handlowego, wyznaczenie rynku lokalnego, analiza konkurencji w procesie zgłoszenia zamiaru koncentracji pomiędzy sieciami punktów handlowych itd.

Z drugiej strony, nasze kompetencje w zakresie analizy danych oraz ekonometrii są wykorzystywane do doradztwa strategicznego. Nasze umiejętności z zakresu przetwarzania danych oraz analizy ilościowej mają szczególnie istotne zastosowanie dla sieci handlowych. Pozwalają one dostarczyć odpowiedzi na dylematy strategiczne, przed którymi stoją nasi klienci: jak porównać wyniki poszczególnych punktów handlowych, biorąc pod uwagę cechy ich lokalizacji? jak ustalić poziom cen dla transakcji sprzedaży o określonych cechach? jak oszacować wpływ otwarcia konkurenta na sprzedaż w sklepie? itd.

Nasza ekspertyza z zakresu przetwarzania i analizy danych przy wykorzystaniu modeli ekonomicznych pozwala nam stworzyć narzędzia monitorowania oparte na wskaźnikach efektywności dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Stworzyliśmy dla naszych klientów tabele wskaźników ilustrujących ewolucję cen stosowanych przez ich poszczególne punkty handlowe, według typu asortymentu/klienta/umowy. Nasz klient uzyskał w ten sposób możliwość szczegółowego śledzenia praktyk handlowych swoich oddziałów.

< Sektory