< Go back to the News

Wystąpienie o odszkodowanie przeciwko Google

Czerwiec 2011

Francuski sąd handlowy

Firma Microeconomix oszacowała straty wyszukiwarek pionowych powstałe w wyniku praktyk antykonkurencyjnych Google. W wyniku szeregu praktyk Google wyszukiwarki pionowe nie mogły w pełni rozwinąć swojego potencjału i ich rola uległa znaczącej marginalizacji.  Ekonomiści z Microeconomix oszacowali powstałe straty. W pierwszej kolejności oszacowane zostały zyski, jakie wyszukiwarki byłyby w stanie wygenerować, gdyby firma Google nie stosowała antykonkurencyjnych praktyk. Następnie oszacowane zyski zostały porównane do rzeczywistych zysków wyszukiwarek.