< Go back to the News

Szacunek utraconej nadwyżki konsumenta w wyniku zawyżonych cen

Styczeń 2012

Ekspertyza dla OECD

Na zlecenie OECD firma Microeconomix oszacowała straty konsumentów powstałe w wyniku zawyżonych cen usług telekomunikacyjnych w Meksyku. Metody ekonometryczne zostały użyte w celu oszacowania straty nadwyżki konsumentów powstałej na skutek domniemanej niskiej konkurencji w meksykańskim sektorze telekomunikacyjnym. Oszacowane zostały ceny i penetracja usług telekomunikacyjnych, jakie by miały miejsce, gdyby meksykański sektor telekomunikacyjny cechował wyższy poziom konkurencji. Oszacowanie powstało przy użyciu technik 3SLS, danych na temat cen, danych na temat poziomu penetracji różnych usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz Internetu) oraz danych na temat współczynników wpływających na popyt i podaż usług telekomunikacyjnych (takich jak np. wielkość populacji, poziom edukacji i gęstość zaludnienia).