< Go back to the News

Spór dotyczący zapewnienia kompatybilności

Styczeń 2012

Francuski urząd antymonopolowy

Firma Microeconomix doradzała firmie informatycznej oskarżonej o nadużycie pozycji dominującej poprzez niezapewnienie kompatybilności z pewną grupą serwerów.