< Go back to the News

Rynek gazu płynnego

Grudzień 2010

Francuski urząd antymonopolowy

Francuski urząd antymonopolowy zdecydował o braku praktyk antykonkurencyjnych na rynku gazu płynnego. Firma Microeconomix doradzała firmie energetycznej w przygotowaniu obrony przeciwko oskarżeniu o nadużyciu zbiorowej pozycji dominującej. Nasi ekonomiści wykazali, że kryteria Airtours, stosowane w przypadku oceny połączeń horyzontalnych, są niewystarczające do stwierdzenia zaistnienia zbiorowej pozycji dominującej.