< Go back to the News

Połączenie na rynku transportu publicznego

Grudzień 2010

Holenderski urząd antymonopolowy

Po dokładnej analizie proponowanego połączenia, holenderski urząd antymonopolowy (NMa) wydał bezwarunkową zgodę na połączenie pomiędzy Veolia Transport i Transdev. Nasi ekonomiści przekonali holenderski urząd antymonopolowy, że łączny udział rynkowy nie jest najlepszym wskaźnikiem efektów połączenia na rynku przetargów. Do oceny poziomu konkurencji pomiędzy łączącymi się operatorami wykorzystana została analiza udziału w przetargach i prawdopodobieństwa wygranej.