< Go back to the News

Połączenie na rynku transportu publicznego

Grudzień 2010

Francuski urząd antymonopolowy

Francuski urząd antymonopolowy wydał warunkową zgodę na połączenie na rynku transportu publicznego. Firma Microeconomix doradzała jednej z łączących się firm. Nasi ekonomiści, przy ścisłej współpracy z prawnikami, przeprowadzili m.in. analizę ekonometryczną zachowań operatorów na rynku transportu miejskiego i zaproponowali innowacyjne warunki połączenia, mające na celu zwiększenie konkurencji w przetargach na organizację transportu miejskiego.