< Go back to the News

Oskarżenie o stosowanie cen drapieżnych na rynku rezerw mocy

Czerwiec 2011

Francuski urząd antymonopolowy

Firma Microeconomix dokonała analizy ekonomicznej, która została użyta przez firmę energetyczną w obronie przeciwko oskarżeniu o stosowanie cen drapieżnych na rynku rezerw mocy.