< Go back to the News

Banki wygrywają apelację od decyzji francuskiego urzędu antymonopolowego

luty 2012

Francuski sąd apelacyjny

Francuski sąd apelacyjny anulował decyzję francuskiego urzędu antymonopolowego dotyczącą opłat stosowanych przy rozliczeniach czeków. Zawarte porozumienie międzybankowe nie zostało uznane za sprzeczne z artykułem 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W wyniku decyzji sądu apelacyjnego francuski urząd antymonopolowy został zmuszony zwrócić bankom uiszczone kary, których łączna suma przekroczyła 380 milionów euro. Firma Microeconomix doradzała bankowi w przeciągu całej procedury, najpierw przed francuskim urzędem antymonopolowym, a następnie przed francuskim sądem apelacyjnym.