< Go back to the News

Analiza cen i zysków sieci hotelowej

Listopad 2011

Ekspertyza ekonometryczna

Na zlecenie międzynarodowej grupy hotelowej firma Microeconomix dokonała ekonometrycznej analizy cen i zysków pokojów hotelowych. Analiza pozwoliła zidentyfikować elementy mające wpływ na generowane zyski (takie jak np. lokalizacja hotelu czy obecność basenu na terenie hotelu). Nasi eksperci porównali też ceny pokojów w różnych krajach, uwzględniając ich lokalne różnice.