Analiza danych

Microeconomix umiejętnie wykorzystuje i przetwarza dane przekazywane przez klientów, tak aby wydobyć z nich nowe i szczególnie istotne dla danej sprawy informacje.

Nasz zespół posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie stosowania narzędzi ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych. To pozwala nam na dostarczenie odpowiedzi na najbardziej złożone pytania, w sytuacji kiedy samo teoretyczne podejście czy też argumenty jakościowe okazują się niewystarczające.

Nasz zespół rzuca nowe światło na strategiczne decyzje naszych klientów. Stosowanie zaawansowanych narzędzi ekonometrycznych pozwala nam na badanie złożonych zjawisk ekonomicznych. Identyfikujemy związki przyczynowo-skutkowe i szacujemy wpływ poszczególnych czynników na dane zjawisko ekonomiczne.

Wnioski płynące z naszych analiz umożliwiają podejmowanie skutecznych decyzji strategicznych. Dzięki połączeniu naszej wiedzy dotyczącej najbardziej zaawansowanych metod ilościowych z naszym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania rynków, dostarczamy odpowiedzi na dylematy strategiczne, przed którymi stoją nasi klienci.

< Obszary specjalizacji