Afryka

Microeconomix prężnie rozwija swoją działalność w Afryce, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom aktorów publicznych oraz prywatnych na tym kontynencie. Oferujemy rzetelną i niezależną ekspertyzę w zakresie analiz ekonomicznych oraz finansowych, niezmiernie przydatnych w podejmowaniu decyzji politycznych i strategicznych.

Kontynent afrykański przyciąga coraz więcej inwestorów. Równocześnie przechodzi on fazę gruntownych przemian prawnych oraz instytucjonalnych, takich jak otwarcie na konkurencję sektora usług użyteczności, regulacje sektorowe, prywatyzacja, wprowadzenie partnerstw publiczno-prywatnych, konsolidacja długu publicznego i finansów publicznych oraz reformy ustawodawstwa i przepisów (prawo do użytkowania górniczego, prawo własności, prawo zamówień publicznych itd.).

Microeconomix pomaga swoim klientom lepiej zrozumieć zachodzące zmiany, które niosą ze sobą zarówno szanse, jak i ryzyko dla przedsiębiorstw. Nasza ekspertyza oparta jest na połączeniu doskonałej znajomości narzędzi analiz ekononomicznych i metod ilościowych z fachową wiedzą na temat różnorodnych gałęzi gospodarczych przemysłu oraz gospodarczych i socjopolitycznych uwarunkowań krajów afrykańskich. Wyjaśniamy naszym klientom zmiany zachodzące na poszczególnych rynkach oraz analizujemy dane ekonomiczne mające dla nich istotne znaczenie. Nasze usługi obejmują przykładowo analizy dotyczące przetargów, projektów reform, planów strategicznych czy też analizy oddziaływania.

Downloadable booklet

Broszura
Afryka

< Globalny zasięg